Så fungerar fondsparande

Vad är egentligen en fond och hur fungerar en fond? Här ska vi göra vårt bästa för att redogöra vad egentligen en fond är. Och hur den fungerar. En fond är egentligen en samling av värdepapper som ägs av de som sparar sina pengar i fonden. Vad du då gör när du sparar i en fond är att du köper andelar i fondens värdepapper. Fonder sköts av så kallade fondförvaltare, och fördelen med fondsparande är att de ger en större riskspridning än när du investerar i enskilda värdepapper. Det finns olika typer av fondsparanden och vi ska här också beskriva olika typer av fondsparande.

Olika typer av fondsparanden

Man brukar tala om fondtyper och det handlar om att fonderna delas in i olika grupper. Vad som avgör vilken typ av  fond det är handlar om vilken typ av värdepapper och vilken kombination av värdepapper som är investerat i. Genom att göra sådana uppdelningar så är det lättare att navigera mellan de olika typerna och du vet lättare vad det handlar om. Nu ska vi ge några exempel på olika typer av fondsparande.

Aktiefonder

En aktiefond är en fond som till störst del innehåller aktier. Och vad är då en aktie? Jo en aktie är en ägarandel i ett företag. Det som är fördelaktigt med aktiefonder är att de sprider risken till minst 16 olika aktier, dessutom är det så att många aktiefonder innehåller betydligt fler aktier än så.

Räntefonder

En räntefond är en fond som bara består av räntebärande värdepapper. Och vad innebär räntebärande värdepapper? Det är alltså värdepapper som ger dig en viss ränta på dina pengar.

Blandfonder

Blandfonder är en kombination av de två typer som vi beskrivit ovan. En kombination av räntebärande värdepapper och aktier.

Generationsfond

Den här typen av fond lämpar sig för ett mer långsiktigt sparande. Generationsfonden är åldersanpassad och ju närmare pensionsåldern du kommer då börjar fonden övergå i räntebärande värdepapper istället för aktier.

Konkursrisk med fonder?

Men vad händer då om något företag går i konkurs som är del i den fond du investerat i? Det är faktiskt så att fondbolagets ekonomi och de tillgångar som de investerat i för kundernas räkning måste hållas åtskilda. Det är ju fondandelsägarna som äger delar och de delarna sköts av ett förvaringsinstitut. Vad det betyder är att företagets ekonomi inte kan påverka fondandelarnas ekonomiska ställning om företaget skulle gå i konkurs. Det värsta som kan hända och då fondens värde blir noll är om alla de företag som är involverade i fonden skulle gå i konkurs. Men den risken är inte jättestor.

Mer om fonder hos omsparande.se

Vi kommer naturligtvis att skriva mer om fonder och fondsparande här på omsparande.se. Följ oss gärna i framtiden för att få reda på mer om sparande i fonder eller sparande på andra sätt. Vi hoppas att du genom det här inlägget har fått mer grundläggande kunskap om fonder och fondsparande. Sammanfattningsvis kan man säga att fonder minskar riskerna då det finns en spridning av risken i en fond, sen kan man naturligtvis välja säkrare eller mer riskfyllt fondsparande.