Villahemförsäkring – vad är det?

En bra kombination för dig som bor i hus är en villahemförsäkring. Villahemförsäkring är alltså en kombinationsförsäkring med både villaförsäkring och hemförsäkring. Vi ska i det här inlägget berätta kort om vad en villahemförsäkring är och varför det är bra att teckna en villahemförsäkring. Många försäkringsbolag erbjuder dessutom erbjudanden för dig som samlar dina försäkringar hos samma försäkringsbolag, till exempel både villahemförsäkring och bilförsäkring. En villahemförsäkring gäller som en hemförsäkring men täcker också kostnader för huset och tomten som huset står på om skador skulle uppstå.

Det här ingår i en villahemförsäkring

I en villahemförsäkring ingår följande; egendomsskydd, vilket innebär att om du råkar ut för en skada på tomten eller huset eller skulle bli bestulen så täcker egendomsskyddet dina kostnader. Reseförsäkring, den gäller i hela världen på resans 45 första dagar. Och den täcker sådant som kan uppstå på resor till exempel sjukdom, olycka, avbokade resor, förseningar, eller att du blir bestulen. Något som också ingår är en krisförsäkring, och den försäkringen hjälper dig om en kris i form av till exempel brand skulle uppstå i hemmet, du kan få hjälp via samtal med psykolog eller samtalshjälp. Ansvarsförsäkringen hjälper dig att utreda om du skulle ha orsakat skada på någon eller någon annans egendom. Ansvarsförsäkringen kan också eventuellt täcka skadestånd, då efter utredning.Överfallsförsäkring hjälper dig om du blivit skadad till följd av våld i ditt hem eller i anslutning till det, vid till exempel rån eller misshandel. Rättskyddet hjälper dig med advokatkostnader om du skulle hamna i en rättstvist.

Mer om villahemförsäkring

Tänk på att jämföra flera försäkringsbolag och undersök vad de har att erbjuda dig i en villahemförsäkring. Innehållet i en villahemförsäkring kan ibland variera något och även priser. Du kan tjäna på att göra jämförelser mellan försäkringsbolagen. Undersök även möjligheterna till tilläggsförsäkringar som du kan teckna till din villahemförsäkring, det kan till exempel handla om en allriskförsäkring det vill säga ”drulleförsäkring” som skyddar dig om du blir utsatt för fickstöld utanför hemmet. Eller andra oväntade misstag eller olyckor som kan uppstå.

Pensionsförsäkring – hur fungerar det?

I dag är det allt vanligare att man utöver sin ålderspension även tecknar en pensionsförsäkring. Och en pensionsförsäkring fungerar så som ett separat sparande i kombination med en försäkring. Tidigaste utbetalningen för en pensionsförsäkring kan ske vid 55 års ålder. Till skillnad från andra försäkringar så är pensionsförsäkringspremien avdragsgill i deklarationen gällande från det år du betalar in den. När du får en utbetalning från din pensionsförsäkring så inkomstskattas den. Det du måste tänka på när du tecknar en pensionsförsäkring är hur du vill att dina pengar ska förvaltas. Detta är inte helt lätt att välja och vi skulle vilja beskriva två sätt som är två av de vanligaste förvaltningssätten.

Fondförsäkring eller Traditionell försäkring

En del väljer att förvalta sina pengar i en fondförsäkring, där bestämmer du själv vilka fonder som ska ingå i din försäkring samt vilken risknivå de ska ha. Att välja fondförsäkringen är en något större risk då dina pengar kan stiga  eller så riskerar du även att förlora pengar då fonderna snabbt kan minska i värde. Du bestämmer själv på vilken nivå du vill lägga din risk. Dina fonder förvaltas sen av en fondförvaltare. Vanligt är att försäkringsbolag brukar erbjuda någon form av garanti till fondförsäkringen, undersök vad som gäller med det försäkringsbolag som du väljer. Ett annat sätt att förvalta sina pengar är att välja en traditionell försäkring. Med traditionell försäkring så menar man att det inte är en försäkring som uppfyller kraven för att kallas fondförsäkring. Vanligt är att då försäkringsbolaget investerar dina pengar i en blandning av aktier, fastigheter, råvaror och räntebärande värdepapper. Även här kan försäkringsbolaget ge någon form av garanti som innebär till exempel garanterad ränta. Detta för att du själv inte kan påverka hur dina pengar investeras. Var dock noga med att undersöka med ditt försäkringsbolag om vad de erbjuder för garanti, inte alla försäkringsbolag erbjuder den garantin för värdet av dina pengar. För att kunna kontrollera hur pengarna du sparat kommer att betalas ut om du skulle avlida, så kan du även teckna något som kallas återbetalningsskydd eller efterlevandesskydd med förvalt dödsbelopp.

Vad är en hemförsäkring?

En hemförsäkring är en kombination av flera olika typer av försäkringsskydd och skyddar egendom på olika sätt. När du flyttar hemifrån till exempel och även om du hyr i andra hand kan det vara en god idé att teckna en hemförsäkring. Idag kan du enkelt även kombinera hemförsäkringen med en villaförsäkring en så kallad villahemförsäkring. I det här inlägget ska vi gå in på vad en hemförsäkring egentligen innebär och varför du bör teckna en sådan. Det är också ofta en god idé att undersöka och jämföra olika försäkringsbolag vad de kan erbjuda just dig i hemförsäkringen, du kan även tjäna pengar på att göra detta.

Mer om hemförsäkring

Vad innehåller då en hemförsäkring? Jo den innehåller egendomskydd, personskadeskydd, reseförsäkring, och ansvarsförsäkring med rättsskydd. Egendomsskyddet täcker skador och förlust av föremål som du använder för personligt bruk, det vill säga din egendom. Den täcker även skador och förlust på saker som du kan tänkas förvara i så kallade biutrymmen såsom förråd, källare, vind och så vidare. Och detta är oavsett om du äger ditt förråd, hyr det eller lånar det. Samma gäller för lägenheten. Hemförsäkringen täcker också föremål som du kan tänkas förvara på annan plats än just ditt hem. Du kanske förvarar dina privata kläder eller andra föremål på din arbetsplats för att ge ett exempel. För själva huset och omgivande utrymme måste en annan försäkring tecknas och bor du till exempel i ett hyreshus så är det hyresvärden som måste stå för den försäkringen. Men annars så täcker din hemförsäkring om du skulle drabbas av brand, stöld, vattenläckage, eller el-fel så som kortslutning.

Personskadeskyddet och reseförsäkring

I personskadeskyddet finns en överfallsförsäkring som skyddar dig om du till exempel blivit utsatt för skador till följd av våld som brukats mot dig i hemmet. Skulle du bli överfallen eller rånad i eller i anslutning till ditt hem så gäller din hemförsäkring via personskadeskyddet. I hemförsäkringen ingår även en reseförsäkring, i de flesta hemförsäkringar ska sägas. Reseförsäkringen gäller i hela världen under ett visst antal dagar. Var noga att undersöka hur många dagar det rör sig om då du kan bli tvungen att teckna ytterligare en reseförsäkring vid längre utlandsvistelser. Generellt så täcker reseförsäkringen kostnader för till exempel avbruten resa, stöld, förseningar, kostnader vid sjukdom eller olycksfall.

 

Vad är en bilförsäkring?

Här vill vi beskriva vad en bilförsäkring är och varför du måste försäkra din bil. I Sverige är det faktiskt lag på att man ska försäkra sin bil. Så äger du en bil eller flera så måste du alltså försäkra dessa. Det är trafikförsäkringen som hjälper dig om du skulle orsaka en skada på en annan person, en annan bil eller på någon annans egendom. Genom att ha en bilförsäkring så delar du som försäkringstagare, alla andra försäkringstagare och försäkringsbolaget på risken om det oväntade skulle inträffa. Det är inte gratis att teckna en bilförsäkring utan du måste betala och i det ingår även en premie. Premien betalas till försäkringsbolaget då de tar en risk genom att försäkra. Undersök gärna möjligheten att kombinera till exempel villahemförsäkring med din bilförsäkring då du ofta kan få bra erbjudanden och rabatter då.

Mer om bilförsäkring

Idag finns också en rad tilläggsförsäkringar till din bilförsäkring, för ge dig ett komplett skydd vid olycka eller annat som kan uppstå i samband med bil. Du kan till exempel teckna en så kallad ”drulleförsäkring” som täcker upp vid eventuella misstag och tabbar. Kanske låste du in bilnycklarna av misstag? Du kan även teckna en assistansförsäkring som inom en viss tidsram hjälper dig med bärgning av bil och assistans om bilen mot förmodan skulle gå söner eller få punktering. Det finns naturligtvis extra tillägg för skade och olycksfall som ger extra hjälp efter olycka i form av till exempel samtalsterapi. Idag kan du lätt skräddarsy din egen bilförsäkring med hjälp av alla de tilläggsförsäkringar som finns att tillgå. Allt detta efter dina behov och situation. Tips för dig som vill teckna en bilförsäkring är att be om en offert från 3-4 olika försäkringsbolag för att höra efter vad just de har att erbjuda dig. Det gör att du själv kan välja efter vad som passar just dina behov och även se vad som skiljer sig mellan försäkringsbolagen och även kanske få en fin rabatt, eller spara pengar. Det lönar sig att jämföra.

Vad är en försäkring?

Grundtanken i en försäkring är egentligen väldigt enkel. Det handlar om att många människor delar risken för något som sällan inträffar. En försäkring är alltså en finansiell spridning av risk och är till för att skydda; människor, djur, egendom, fordon och kapital genom att försäkringsbolaget och alla dess försäkringstagare delar på den risken. I det här inlägget vill vi kort beskriva för dig vad en försäkring är för något. En försäkring handlar om att vara förberedd om det oväntade skulle hända som innebär en skada på dig eller din familj eller egendom, och då täcka upp kostnader och förluster som blivit oväntat stora.

Mer om försäkring

Man kan dela in begreppet försäkring i två delar dels så handlar det om dig och din person, egendomskydd, personskydd och sjukdom de kallas för livförsäkringar. Sen är det SAK kategorin som innefattar till exempel egendomsskydd. Det är inte gratis att teckna en försäkring och då det innebär en risk för försäkringsbolaget så tar de alltid ute en premie. Hur stor premien är kan variera mellan de olika försäkringsbolagen så undersök noga vad de olika försäkringsbolagen erbjuder innan du tecknar försäkring. Du kan också ofta få bra erjudanden med rabatter om du kombinerar flera olika försäkringar hos ett försäkringsbolag.

Vad ska man teckna för försäkringar?

Det är väldigt svårt att på rak arm säga vilka typer av försäkringar just du behöver. Det är utifrån din situation, storlek på hushåll, ålder,  eventuellt bil, och typ av bostad, samt eventuella djur. Det kan också handla om att du har en fin samling av värdefulla föremål som behöver en speciell försäkring för att vara skyddade. Sen något du verkligen bör göra är att jämföra försäkringsbolagen då du kan spara åtskilliga summor genom att göra det. Sedan beror det också på vilka typer av försäkringar du är i behov av. Viktigt ät dock att se till att du har en bra försäkring då den faktiskt är ett skydd när det ovänatde uppstår och du är i behov av extra hjälp.

Att spara i valuta

Valuta marknaden är idag enorm och omsätter flera tusen miljarder varje dag. Och det finns goda möjligheter att tjäna pengar genom att handla i valuta och spara i valuta. Här går vi igenom kort vad det innebär att spara och tjäna pengar inom valutamarknaden. Grundtanken i valutahandel är enkel, du köper valuta när den är billig och säljer den när den är dyrare. Ett exempel är till exempel med dollar, du handlar dollar för svenska kronor när den står lågt och är billig, sen om dollarn blir dyrare än svenska kronor så säljer du och har på så sätt tjänat pengar.

Mer om valuta

När man handlar med valuta finns gott om möjligheter att göra vinst. Likviditeten är enorm inom valuta. Det kräver dock att du är uppdaterad och engagerad i vad som händer på valutamarknaden, det är då du kan göra vinster, genom att sälja i exakt rätt tillfälle.När man ska börja handla med valuta så kan det vara bra att börja med ett par och lära känna dem under en period, för att sedan kunna utöka sin valutahandel. Kunskaperna om när man ska köpa billigt och sälja dyrt är då lättare att lära sig.Det finns alltid en risk med valuta som med all annan investering, men ibland måste man riskera lite för att kunna vinna. Se bara till att sprida din risk så att allt inte hamnar ”på samma kort”.

Bull certifikat

I det förra inlägget om bear certifikat så berättade vi att ett bear certifikat är värdepapper med hävstång kopplade till marknaden i form av aktier och index. Nu har vi kommit till bull certifikatet som är motsats till bear certifikatet. I ett bull certifikat så tror man på marknadens uppgång och investerar därför i ett bull certifkat. Då fungerar hävstången så att du tjänar pengar vid korrekt marknadstro. Tänk också på att även här så fungerar hävstången åt andra hållet. Och att hävstången då verkar på ett negativt sätt vid en felaktig marknadstro. Certifikaten är kopplade till underliggande tillgångar såsom index, och aktier.

Mer om Bull certifikat

Det kan variera hur stor ökning det blir för dig med bull certifikat då hävstången bestäms av olika procentsatser och det kan variera mellan olika certifikat. Varje certifikat har ett eget kortnamn på börsen som beskriver vilken typ av certifikat det är frågan om är du ute efter ett certifikat i koppar och tror att marknaden kommer att stiga så kan du söka efter till exempel BULL Coppar Bull beskriver då att du tjänar pengar om marknaden stiger och Coppar beskriver att certifikatet är kopplat till kopparens råvaruindex. Om marknaden stiger med 2% så ökar ditt certifikat med 4%, och det sker också om marknaden sjunker med 2% då minskar också ditt certifikat med 4%.

Bear certifikat

Vad är ett bearcertifikat? I det här inlägget går vi igenom grundläggande om vad ett bear certifikat är för något och vad som är skillnaden mellan ett bear och bull certifikat. Med ett bear certifikat så handlar det om att du har en tro på att priserna kommer att gå ner för till exempel oljemarknaden. Bearcertifikatet är värdepapper kopplade till marknaden med en hävstång. Skulle du ha en korrekt marknadstro, det vill säga att marknaden faller så ökar ditt bearcertifikat. Hävstången anger hur stor procentsats det handlar om som du då kan gå med vinst. Tänk på att hävstången även fungerar i motsatt riktning och att om marknaden stiger så kan du med bear certifikat förlora pengar istället. Hur mycket det rör sig om i procent kan variera från certifikat till certifikat, så tänk på att undersöka hur stor procent det handlar om för det certifikat och hävstång som du är ute efter.

Mer om bear certifikat

Bear och Bull certifikat handlar om marknadstro. Ett Bull certifikat gör så att du vid markandsuppgång med hjälp av hävstången tjänar pengar och med Bear så tror du att markanden kommer att falla och får på så sätt med hjälp av hävstången en vinst. Tänk på att hävstången i båda fallen även kan agera åt motsatt håll.

Fonder

Vi fortsätter att skriva om fonder som ett alternativ i sparformer. Vi går grundläggande igenom vad de olika sparformerna innebär och nu ska vi kort redogöra för vad fonder är för något. När du köper fonder så köper du andelar i fonden i form av värdepapper. Fonden ägs alltså av de som sparar i den och är en samling värdepapper för att enkelt beskriva det. Den som sköter fonden är fondens förvaltare. Genom att spara i fonder så sprider du risken, som jämförelse kan man ta att investera i till exempel enskilda värdepapper. Då du satsar allt ”på samma häst” så att säga.

Mer om fonder

För att enkelt beskriva vad fonder kan innebära så brukar man dela in dem i såkallde fondtyper. Det gör det lättare och mer överskådligt att förstå vad det är för typ av fond du har att göra med. Det har att göra med vilken typ av värdepapper eller vilken kombination av värdepapper fonden utgörs av. Till exempel så finns det något som kallas aktiefonder, det är fonder som till störst del innehåller aktier. En aktie är en andel av ett företag. Man sprider risken i en aktiefond genom att placera i minst 16 olika aktier, vanligtvis så finns det ännu flera olika aktier i en aktiefond. Vi kan också nämna räntefonder, som består av till störst del räntebärande värdepapper. Och blandfonder som är en kombinationsfond av räntebärande värdepapper och aktier.

Aktier – vad är det?

Ett begrepp som aktier hör man ofta, men vet du egentligen vad en aktie är och hur det fungerar? Att köpa aktier är egentligen som att låna ut pengar till kompisens bra idé och investera i den, och sen få del av den vinsten när den gör succe´. När du köper aktier blir du delägare i ett företag genom att du köper en andel i företaget. Går företaget med vinst för du en del av vinsten. Del av vinsten får du då genom en aktieutdelning som är en gång om året. Dina aktier ökar också på längre sikt i värde om det går bra för företaget och att de gör vinst.

Mer om aktier

När aktiekursen stiger för dina aktier så är det bra för dig, men du får inte utdelning på samma sätt som vid aktieutdelning utan vinsten får du vid senare försäljning av dina aktier. Har dina aktier ökat i värde kan du få en vinst. Aktier är inte riskfritt, men det är ett sätt för dig som vill ha chans att tjäna pengar med vetskapen om att du också kan förlora pengar. Du som aktieägare får ett visst antal rättigheter, den viktigaste är att du får rätt till företagets vinst. Nu har vi kort beskrivit vad aktier är och hur det fungerar med aktier.