Fonder

Vi fortsätter att skriva om fonder som ett alternativ i sparformer. Vi går grundläggande igenom vad de olika sparformerna innebär och nu ska vi kort redogöra för vad fonder är för något. När du köper fonder så köper du andelar i fonden i form av värdepapper. Fonden ägs alltså av de som sparar i den och är en samling värdepapper för att enkelt beskriva det. Den som sköter fonden är fondens förvaltare. Genom att spara i fonder så sprider du risken, som jämförelse kan man ta att investera i till exempel enskilda värdepapper. Då du satsar allt ”på samma häst” så att säga.

Mer om fonder

För att enkelt beskriva vad fonder kan innebära så brukar man dela in dem i såkallde fondtyper. Det gör det lättare och mer överskådligt att förstå vad det är för typ av fond du har att göra med. Det har att göra med vilken typ av värdepapper eller vilken kombination av värdepapper fonden utgörs av. Till exempel så finns det något som kallas aktiefonder, det är fonder som till störst del innehåller aktier. En aktie är en andel av ett företag. Man sprider risken i en aktiefond genom att placera i minst 16 olika aktier, vanligtvis så finns det ännu flera olika aktier i en aktiefond. Vi kan också nämna räntefonder, som består av till störst del räntebärande värdepapper. Och blandfonder som är en kombinationsfond av räntebärande värdepapper och aktier.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *