Obligationer – hur fungerar det?

Hur fungerar obligationer? Och vad är det för något? Här reder vi ut vad obligationer är och hur de fungerar. I Sverige är obligationer ett sätt för staten, kommuner och större företag att låna pengar genom att ge ut obligationer. Du lånar alltså ut dina pengar genom att köpa obligationer. För dig som privat enskild sparare så finns det möjlighet att köpa olika typer av obligationer. Du kan välja mellan premieobligation och privatobligation.

Mer om obligationer

För att beskriva skillnaden mellan premie och privatobligation så kan man säga att premieobligationer är ofta ett sätt för staten att låna pengar på. Premieobligationerna är numrerade som lottsedlar och är skattebefriade ibland upp till 1 miljonkronor. I stället för att få ränta på pengarna som vid vanliga värdepapper deltar du i dragningar med dina obligationer. Privatobligationer delas in i två olika typer nämligen kupongobligationer och nollkupongare. En privatobligation har en löptid mellan 1 till 10 år och har alltid en fast förfallotid. Kupongobligationer innebär att en bestämd ränta betalas ut 1 gång om året. Kupongobligationer köps i jämna tusental men vad du faktiskt betalar avgörs av det aktuella ränteläget och kan då alltså variera. Nollkupongare fungerar så att räntan betalas ut till dig när löptiden går ut. Obligationer passar dig som vill ha en säker och trygg placering. Behåller du dem dessutom till det att löptiden går ut så vet du exakt vad räntan blir.

Kapitalförsäkring – Hur fungerar det?

Vad är en kapitalförsäkring? Och hur fungerar den? Här reder vi ut begreppet kapitalförsäkring och försöker på ett kortfattat sätt ge dig information om vad det handlar om. Vad är då en kapitalförsäkring? Enligt inkomstskattelagen så definierar de kapitalförsäkring så här, ”en kapitalförsäkring är en en livförsäkring som inte är en pensionsförsäkring. Om försäkringen uppfyller de villkor som en pensionsförsäkring så är det fortfarande en kapitalförsäkring om det var så när avtalet ingicks.” En livförsäkring utan att vara pensionsförsäkring, vad innebär då det? Kapitalförsäkring är en placeringsform, och den kan användas av både företag som enskilda privatpersoner. Skillnaden är att kapitalförsäkring skiljer sig från traditionell kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinstskatt är en skatt du får betala av din vinst och den är 30%.

Mer om kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring fungerar egentligen som en vanlig försäkring men skillnaden är ett det objekt som försäkras är dina pengar. Den stora skillnaden från ett värdepapperskonto är hur dina pengar beskattas. För du kan handla som vanligt med både aktier och värdepapper. Skatten för en kapitalförsäkring fungerar så att istället för att du betalar vinstskatt vid försäljning så beskattar du hela kapitalet inom försäkringen per år och den skatten ligger vanligtvis på 1% per år.   Vi hoppas att du fått mer insikt i vad kapitalförsäkring innebär.

Sparkonto – Vad är det?

Vad är ett sparkonto och hur skiljer det sig från andra typer av konton till exempel personkonto eller lönekonto? I det här inlägget kommer vi att förklara begreppet sparkonto och vad det generellt innebär. Ett sparkonto är ett konto där du kan sätta över överbliven likviditet och spara hos banken. Då sparkonto är ett konto med förvaring av pengar på längre sikt så brukar bankerna ha en bättre och lite högre räntesats för att locka kunder till sig. Bra för dig som kund men var noga med att undersöka så att du skyddas av insättningsgarantin om räntesatsen du lockas med är utöver det vanliga.

Mer om sparkonto

Generellt är det som sagt tänkt att man ska låta pengarna sitta en längre tid på ett sparkonto, och gjorde man fler uttag på sparkontot så kunde man få betala en uttagsavgift. Idag är det fler och fler banker som går ifrån avgifter för uttag på sina sparkonton. Men hur som helst så är det kanske bättre att låta pengarna sitta kvar på kontot om du vill att de ska växa till sig under en tid. Ett tips är att använda andra konton för transaktioner som till exempel personkonto eller lönekonto. Och att du använder dessa för dina löpande uttag och transaktioner istället för sparkontot. Vissa banker kan har kvar uttagsavgifterna för sina personkonton, undersök vad som gäller för den bank du väljer.

Insättningsgaranti – vad är det?

Här vill vi kort presentera vad begreppet insättningsgaranti innebär och varför det är viktigt. För bankerna är det stor konkurrens om kunderna och man är ofta villig att erbjuda bra sparräntor till exempel för att locka dig till att sätta in pengarna hos dem. Det är klart att det är förmånligt med hög räntesats men mindre låneinstitut och banker utan insättningsgaranti kan använda sig av höga räntesatser för att locka till sig kunder. Undersök alltid om banken har insättningsgaranti.

Varför insättningsgaranti?

Varför är insättningsgaranti viktigt? Jo insättningsgarantin är ett skydd för den enskilde spararen ifall banken skulle få problem och gå i konkurs.Insättningsgarantin garanterar att personer med konton hos en bank med insättningsgaranti får sina pengar tillbaka vid konkurs. Det är staten som står för det garanterandet. Och är en trygghet för personer som sparar samt även för banken. I tider av ekonomisk oro kan lätt ryktesspridning och misstro mot banker uppstå. Om flera av bankens sparare tar ut sina tillgångar samtidigt i en så kallad uttagsanstormning  så kan det resultera i flera samhälleliga problem. Det ligger alltså i statens intresse att bevara balans och lugn i samhället och på så sätt stötta ekonomiska instutitioner. Idag måste alla länder inom EU ha insättningsgaranti som uppfyller vissa minimikrav.

Sparränta- hur fungerar det?

Vad är egentligen sparränta och hur fungerar det? Sparränta är den ränta du får av banken för att spara dina pengar i banken. Till skillnad från om du skulle låna pengar från banken och då måste betala en låneränta. Det som är bra att tänka på är att du ska spara dina pengar hos en bank är att du försöker hitta så bra räntevillkor som möjligt. Det vill säga att det ger dig en bra ränta för att ha dina pengar hos dem.

Mer om sparränta

Vanligtvis så kan man säga att generellt så ligger sparräntan på personkonton och lönekonton på ganska låg ränta hos bankerna. Om man jämför med sparkonton så ligger de på en högre ränta än de före nämnda. Det du dock måste tänka på att är att inte ha löpande transaktioner från ett sparkonto, ett sparkonto är tänkt att ha ett mer långsiktigt användande. För dina löpande åtaganden använd ditt person eller lönekonto. Vill du sätta undan pengar en längre tid, använda ditt sparkonto. Utbetalningen för din sparränta på kontot brukar ske 1 gång per år, det du då får ut bestäms av den räntesats du har och hur stort belopp som finns på kontot. Tänk på att bankerna är måna om att du ska bli kund hos dem och kan därför erbjuda bra ränta för att du ska sätta in dina pengar hos dem, det finns alltså bra möjligheter för dig att tjäna pengar. Undersök dock om det är en mindre bank som erbjuder hög räntesats om de har insättningsgaranti.

Om ränta

Det här inlägget ska på ett grundligt sätt beskriva vad ränta egentligen är och vad det har för funktion. Rent allmänt kan man säga att ränta är priset på lån av pengar. Det är alltså en hyra kan man beskriva det som för att få låna pengar. Och det kan handla om olika typer av lån, antingen att du sätter in dina pengar på banken och därmed ”lånar ut” dem till banken som då ger dig en ränta som hyra för att få ha dina pengar där. Men det kan också handla om att du tar ett lån av banken och då måste du också betala en avgift för att banken ska låna ut pengar till dig.

Mer om ränta

Vad är då en räntesats? Räntesatsen beskriver storleken på räntan, det vill säga hur hög den är. Den anges som en procentsats av lånebeloppet och gäller antingen för en betalningsperiod eller för ett år. Gäller räntan en betalningsperiod så kallas den för enkel ränta och gäller den för ett år så kallas den för årlig ränta. Här kommer även en kort beskrivning av olika typer av räntor. Inlåningsränta, är vad banken betalar ut till personer som sätter in sina pengar på banken. Utlåningsränta är motsatsen till inlåningsränta, det vill säga den räntesats som banken tar för att låna ut pengar. Rörlig ränta är en ränta på ett lån som följer marknadsräntan eller annat stort Index. Fast eller bunden ränta är också då motsatsen till rörlig ränta då den är låst och bestämd för en tidsperiod och inte svarar mot förändringar på markandsräntan eller index.

Fondsparande och konjukturer

Hur ska man tänka runt sitt fondsparande och konjunktursvängningar? Det är en skön känsla att se när pengarna växer och man bara kan titta på och njuta. Men sen kanske en svängning kommer och du är tillbaka där du började. Hur ska man tänka då? Finns det tips så att du faktiskt kan tjäna pengar och behålla dem? Att ta kontroll över sitt fondsparande? Det finns ett klassiskt tips men det är inte alltid så lätt att i praktiken använda det, då man kanske vill vänta lite till för att se om det går att tjäna mer pengar. Tipset lyder så här, när det är billigt köp och när det är dyrt, sälj. Låter kanske inte så svårt men i praktiken kan det kännas märkligare. Att sälja när det går så bra?

Bra fondstrategi

En kanske enklare och bättre fondstrategi är att sälja och köpa efter de större konjunktursvängningarna. Försök också att sprida ut riskerna. Det är bättre att sälja när det ligger hyfsat rätt än att inte sälja alls. Var dock vis och sprid din risk. Det är naturligtvis svårt att veta hur börsen kommer att betee sig i framtiden, trots optimistiska tillrop om en ständig tillväxt i framtiden, så kan man inte veta. Det bästa är att vara klok och kanske lite mer optimistisk än vad man tror och fördela riskerna genom att sprida ut dem.

Vad är en blandfond?

Vad är egentligen en blandfond? Här går vi igenom olika typer av fondsparande och har nu kommit fram till blandfonder. Vad är då en blandfond och hur fungerar den? En blandfond är en kombination av räntebärande värdepapper och aktier. Hur dessa fördelas bestämmer blandfondens förvaltare över tid och det kan på sätt variera över tid och även variera mellan olika blandfonder. För dig som själv vill sätta ihop en fondportfölj där du kombinerar räntebärande värdepapper och aktier kan blandfonden vara ett alternativ.Det är då blandfondens förvaltare som tar hand om fördelningen mellan räntor och aktier och det gör att du inte behöver vara lika aktiv med att återställa dina valda fördelning med jämna mellanrum.

Mer om blandfonder

Risknivån för blandfonder hamnar mellan räntefonder och aktiefonder därför att de innehåller både räntebärande värdepapper och aktier. Risken blandfonder emellan kan dock variera, då fördelningen mellan räntebärande papper och aktier kan variera. Det du bör ha under kontroll är om blandfonden till större del innehåller aktier, vilket också kan öka värdet på din blandfond. Men det ökar också risken. Innehåller blandfonden det motsatta med större del räntebärande värdepapper så sker det motsatta, men då minskar också risken att göra en vinst på blandfonden. Så det är ett beslut som du måste ställa dig inför i val av blandfond.

Räntefond vad är det?

Vad är egentligen en räntefond? Här försöker vi reda ut alla begrepp runt fonder och fondsparande. Först lite inledande information om räntefonder. En räntefond innehåller enbart räntebärande värdepapper, och de ges ut av staten, kommunen eller olika företag. Det är ett sätt för dem att låna ut pengar. Generellt om räntefonder är att de ger en stabil värdeförändring och oftast inte varierar så mycket i värde. Det innebär att de oftast har en lägre risk än blandfonder och aktiefonder, men att man på samma sätt då ofta inte gör så stora vinster.

Mer om räntefonder

Man brukar dela in räntefonder i korta räntefonder och långa räntefonder. Kortare räntefonder har generellt en stabilare värdeförändring och en lägre risk än längre räntefonder. Men på sikt kan man även se med längre räntefonder att de kan ge en högre värdeökning. En räntefond påverkas alltså av hur förändringen ser ut av de längre och kortare räntorna. Så på kort sikt om räntan stiger så kommer räntefonden att sjunka. Om man vänder på det så sjunker räntan på kort sikt så stiger räntefonden och ökar i värde. En räntefond som placerar utomlands påverkas även av valutakurserna. En räntefond som placerar i USA för att ge ett exempel påverkas alltså av dollarns valutakurs.

Hedgefond – hur fungerar det?

Här vill vi kort presentera vad en hedgefond är och vad är det som skiljer en hedgefond från till exempel en aktiefond? Till att börja med vill vi vad hedging betyder som är beskrivande för vad hedgefonden innebär. Hedging är engelska och är en investeringsstrategi där man strävar efter att eliminera risk eller att minska den. En hedgefond är egentligen ett samlande begrepp för specialfonder med en friare förhållning till regler för placering till skillnad från till exempel aktiefonder. Idén med hedgefonder bygger på att fonderna alltid ska ge positiv avkastning, men det är tyvärr i praktiken fullt möjligt att en hedgefond går med negativt resultat, det vill säga med förlust. Då man säger att hedgefonderna har ”friare regler för placering” så menar man att de även kan använda sig av belåning eller blankning för att försöka ge positivt resultat. Blankning innebär att man lånar fonder av ett låneinstitut och sen i sin tur säljer dem vidare. Hedgefonder generellt försöker att syfta till att ge absolut avkastning, det vill säga hur det än går på börsen så ska de alltid ge positiv avkastning. Vanligt är också att de har en så kallad prestationsavgift vanligen runt 20% som utgör avkastning som övergår statslåneräntan per år. Hedgefonder har en historia som är fylld av risk men idag kan du hitta hedgefonder med lägre och större risk.