Pensionsförsäkring – hur fungerar det?

I dag är det allt vanligare att man utöver sin ålderspension även tecknar en pensionsförsäkring. Och en pensionsförsäkring fungerar så som ett separat sparande i kombination med en försäkring. Tidigaste utbetalningen för en pensionsförsäkring kan ske vid 55 års ålder. Till skillnad från andra försäkringar så är pensionsförsäkringspremien avdragsgill i deklarationen gällande från det år du betalar in den. När du får en utbetalning från din pensionsförsäkring så inkomstskattas den. Det du måste tänka på när du tecknar en pensionsförsäkring är hur du vill att dina pengar ska förvaltas. Detta är inte helt lätt att välja och vi skulle vilja beskriva två sätt som är två av de vanligaste förvaltningssätten.

Fondförsäkring eller Traditionell försäkring

En del väljer att förvalta sina pengar i en fondförsäkring, där bestämmer du själv vilka fonder som ska ingå i din försäkring samt vilken risknivå de ska ha. Att välja fondförsäkringen är en något större risk då dina pengar kan stiga  eller så riskerar du även att förlora pengar då fonderna snabbt kan minska i värde. Du bestämmer själv på vilken nivå du vill lägga din risk. Dina fonder förvaltas sen av en fondförvaltare. Vanligt är att försäkringsbolag brukar erbjuda någon form av garanti till fondförsäkringen, undersök vad som gäller med det försäkringsbolag som du väljer. Ett annat sätt att förvalta sina pengar är att välja en traditionell försäkring. Med traditionell försäkring så menar man att det inte är en försäkring som uppfyller kraven för att kallas fondförsäkring. Vanligt är att då försäkringsbolaget investerar dina pengar i en blandning av aktier, fastigheter, råvaror och räntebärande värdepapper. Även här kan försäkringsbolaget ge någon form av garanti som innebär till exempel garanterad ränta. Detta för att du själv inte kan påverka hur dina pengar investeras. Var dock noga med att undersöka med ditt försäkringsbolag om vad de erbjuder för garanti, inte alla försäkringsbolag erbjuder den garantin för värdet av dina pengar. För att kunna kontrollera hur pengarna du sparat kommer att betalas ut om du skulle avlida, så kan du även teckna något som kallas återbetalningsskydd eller efterlevandesskydd med förvalt dödsbelopp.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *