Villahemförsäkring – vad är det?

En bra kombination för dig som bor i hus är en villahemförsäkring. Villahemförsäkring är alltså en kombinationsförsäkring med både villaförsäkring och hemförsäkring. Vi ska i det här inlägget berätta kort om vad en villahemförsäkring är och varför det är bra att teckna en villahemförsäkring. Många försäkringsbolag erbjuder dessutom erbjudanden för dig som samlar dina försäkringar hos samma försäkringsbolag, till exempel både villahemförsäkring och bilförsäkring. En villahemförsäkring gäller som en hemförsäkring men täcker också kostnader för huset och tomten som huset står på om skador skulle uppstå.

Det här ingår i en villahemförsäkring

I en villahemförsäkring ingår följande; egendomsskydd, vilket innebär att om du råkar ut för en skada på tomten eller huset eller skulle bli bestulen så täcker egendomsskyddet dina kostnader. Reseförsäkring, den gäller i hela världen på resans 45 första dagar. Och den täcker sådant som kan uppstå på resor till exempel sjukdom, olycka, avbokade resor, förseningar, eller att du blir bestulen. Något som också ingår är en krisförsäkring, och den försäkringen hjälper dig om en kris i form av till exempel brand skulle uppstå i hemmet, du kan få hjälp via samtal med psykolog eller samtalshjälp. Ansvarsförsäkringen hjälper dig att utreda om du skulle ha orsakat skada på någon eller någon annans egendom. Ansvarsförsäkringen kan också eventuellt täcka skadestånd, då efter utredning.Överfallsförsäkring hjälper dig om du blivit skadad till följd av våld i ditt hem eller i anslutning till det, vid till exempel rån eller misshandel. Rättskyddet hjälper dig med advokatkostnader om du skulle hamna i en rättstvist.

Mer om villahemförsäkring

Tänk på att jämföra flera försäkringsbolag och undersök vad de har att erbjuda dig i en villahemförsäkring. Innehållet i en villahemförsäkring kan ibland variera något och även priser. Du kan tjäna på att göra jämförelser mellan försäkringsbolagen. Undersök även möjligheterna till tilläggsförsäkringar som du kan teckna till din villahemförsäkring, det kan till exempel handla om en allriskförsäkring det vill säga ”drulleförsäkring” som skyddar dig om du blir utsatt för fickstöld utanför hemmet. Eller andra oväntade misstag eller olyckor som kan uppstå.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *